Facturatievoorwaarden

Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de schuldeiser, op hun datum, netto, contant en zonder korting.

Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventionele verwijlinterest van 12 % per jaar. De interest wordt berekend van maand tot maand, terwijl elke begonnen maand telt voor een volledige maand. In geval van ongerechtvaardigde niet-betaling op de vervaldag van de voorschot of factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventioneel vastgelegde schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 62 Euro. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur enkel in hoofdsom wordt betaald.

Bij facturatie zullen de productlijnen gesplitst worden in hotel, vervoer en/of skipas, dit om de juiste BTW te kunnen toepassen.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf is bevoegd en het Belgisch rechtis steeds van toepassing. Enkel de Geschillencommissie Reizen en de rechtbank van België zijn bevoegd.